Shelly 1PM

Wi-Fi релеен превключвател с измерване на консумацията

Shelly 1PM

Очаква доставка

Wi-Fi релеен превключвател с измерване на консумацията

  • Wi-Fi релейният превключвател Shelly 1PM е предназначен да се монтира в стандартна стенна конзола, зад електрически контакти и ключове за осветление
  • Чрез него имате възможност да контролирате електрическата мощност минаваща през него както и измерване на мощността и консумацията
  • Захранване: 110-240V, 50/60Hz AC / 24-60V DC / 12V DC
  • Максимално натоварване: 16А
  • WiFi: 802.11 b/g/n (2.4GHz)
  • Консумация: <1.2W
  • Работна температура: -20°C ÷ 40°C
  • Размери: 43x38x18 мм