Shelly Plus 1PM

Wi-Fi релеeн превключвател за контрол и автоматизация с измерване на консумацията

Shelly Plus 1PM

Наличен

Wi-Fi релеeн превключвател за контрол и автоматизация с измерване на консумацията

  • Достатъчно малък, за да се побере зад всеки контакт или конзола, Shelly Plus 1PM е проектиран за модернизация на вече изградена електро система и може да бъде инсталиран за по-малко от 10 минути
  • От автоматизация на осветлението до управление на електро уреди
  • Shelly Plus 1PM осигурява прецизно измерване на мощността и консумацията като предоставя и безплатно съхранение на данните в cloud
  • Захранване: 110-240V, 50/60Hz AC / 24-30V DC
  • Максимално натоварване: 16А
  • WiFi: 802.11 b/g/n (2.4GHz)
  • Bluetooth
  • Консумация: <1.2W
  • Работна температура: -20°C ÷ 40°C
  • Размери: 42x37x17 мм