RM-1

Дистанционно управление за промяна и задаване на нови стойности за характеристиките на детектори OUT-SMART и OUT-LOOK

RM-1

Очаква доставка

Дистанционно управление за промяна и задаване на нови стойности за характеристиките на детектори OUT-SMART и OUT-LOOK

Функционалностите на детектора могат да бъдат програмирани и регулирани дистанционно от удобното дистанционно управление RM-1, така че вече няма нужда да се изкачвате по стълба, да разглобявате детекторите и да правите ръчни настройки, когато е необходимо. Освен това на екрана за дистанционно управление могат да се показват данни за техническа функционалност и историята на събитията.

Дистанционното управление RM-1 може да работи с детектори: OUT-SMART и OUT-LOOK.

  • Чувствителност на всеки PIR датчик поотделно
  • Чувствителност на микровълновият детектор
  • Чувствителност на антимаскинга и режим “Study mode.”
  • Автоматично стартиране на нощен режим
  • LED индикатори
  • Звукова индикация
  • Вибрационен и шоков сензор