EK-WL8-IN

Безжичен адресируем входен модул

EK-WL8-IN

Очаква доставка

Безжичен адресируем входен модул

Hochiki EK-WL8-IN Безжичен адресируем входен модул. Параметрите на устройството се програмират чрез връзка с компютър на Предавателя. Предавателния модул автоматично управлява излъчваната мощност на сензора в зависимост от качеството на комуникацията между тях. Всеки модул може автоматично да настрои честотата и излъчвателната мощност в съответствие с качеството на сигнала от Предавателния модул. Модулът позволява свързването на устройства от 3-ти производители към пожароизвестителната система чрез наблюдавания вход.

Модулът се контролира от пожароизвестителния контролен панел и предлага същата гъвкавост, както стандартните адресируеми модули.

  • Входовете се следят за настъпването на пожар или грешка
  • Двупосочна безжична комуникация
  • Самостоятелно настройва и оптимизира честотата и амплитудата на безжичната комуникация
  • Автоматична промяна на използвания комуникационен канал
  • Висока надеждност и чувствителност
  • Модулът разполага със следяем вход за следене различни сигнали. Позволява контролиране от контролния панел посредством причинно-следствени връзки като стандартен адресируем модул
  • Разполага с основна батерия с живот 10 години и второстепенна с живот 8 месеца
  • Сертифициран по EN54-18 и EN54-25
  • Лесно и ценово ефективно разширение на съществуващи жични системи