EK-WL8-OUT

Безжичен адресируем пожароизвестителен изходен модул за ниско напрежение 24V

EK-WL8-OUT

Очаква доставка

Безжичен адресируем пожароизвестителен изходен модул за ниско напрежение 24V

Параметрите на устройството се програмират чрез връзка с компютър на Предавателя. Предавателния модул автоматично управлява излъчваната мощност на модула в зависимост от качеството на комуникацията между тях. Всеки модул може автоматично да настрои честотата и излъчвателната мощност в съответствие с качеството на сигнала от Предавателния модул. Модулът е монтиран в IP65 защитен корпус за употреба при неблагоприятни условия и за лесно терминиране с пожарния кабел. Модулът позволява сигнализация към устройства от 3-ти производители от  пожароизвестителната система. Модулът се контролира от пожароизвестителния контролен панел и предлага същата гъвкавост, както стандартните адресируеми модули.

  • Модулът разполага със следяем вход за следене на повреда
  • Разполага с основна батерия с живот 10 години и второстепенна с живот 8 месеца
  • Сертифициран по EN54-18 и EN54-25
  • Двупосочна безжична комуникация
  • Самостоятелно настройва и оптимизира честотата и амплитудата на безжичната комуникация
  • Автоматична промяна на използвания комуникационен канал
  • Висока надеждност и чувствителност
  • Лесно и ценово ефективно разширение на съществуващи жични системи