Insite Gold

Aplikacija za kontrolu alarmnog sistema

Insite Gold

Isporuka na čekanju

Aplikacija za kontrolu alarmnog sistema

Insite Gold aplikacija omogućava korsnicima da daljinski pristupaju svom bezbednosnom sistemu Paradox, omogućava veliku funkcionalnost jednim dodirom prsta. Višejezička aplikacija ima intuitivan korisnički interfejs koji omogućava korisniku jednostavno povezivanje sa bezbednosnim sistemom i prikaz njegovih parametara.Naoružavanje/razoružavanje sistema. kontrola PGM-ova, i prikaz aktivnih statusa sistema, komunikacija se obavlja preko WiFi ili 2G/3G/4G mreže posredstvom iPhone-a, iPod Touch-a, iPad-a ili Android telefona ili tableta. Sada korisnici mogu kontrolisati svoj bezbednosni sistem Paradox preko svog omiljenog Apple ili Android uredjaja.

Aplikacija za Android       Aplikacija za iPhone

• Softver za daljinski nadzor i kontrolu sistema alarma paradox
• Kompatibilan sa EVOHD i MG/SP centralama

• Podržava vezivanje sa sistemom preko IP150 v4.0 i noviji,PCS 250,250G02,260 i 265 v3.0 i noviji

• Pregled statusa sistema (oblasti, zone i PGM-ovi)
• Prikaz alarmne memorije
• Komunikacija preko SWAN servera
• Upravljanje vratima kod EVOHD sa ACM12 modulima
• Kontrola PGM izlaz
• Prilagodljiva imena PGM izlaza