NEware

NEware korisnička aplikacija

NEware

Isporuka na čekanju

NEware korisnička aplikacija

NEware korisnička aplikacija
DNEWARE-DM (Demo izdanje)
NEW-SEC (verzija za “security” funkcije)
NEW-ACC (verzija za “security” i za kontrolu pristupa)
• Programiranje pristupnih kodova i kreiranje svih prava korisnika za EVO sisteme
• Podržava TCP/IP konekciju preko IP100/IP150 modula
• Aktivni nadzor sistema (pregled sistema i statusa zona i grešaka u sistemu) bez prekidanja slanja izveštaja ka monitoring centru i rada sistema
• Ucrtavanje i učitavanje/iščitavanje do 32 sprata objekta za Grafica tastaturu
• Učitavanje slika i melodija u Grafica tastaturu za specijalne prilike
• Naoružavanje/razoružavanje, bypass zona i kontrola PGM-a
• Pretraga, sortiranje, i filtriranje prikaza arhiviranih događaja
• Kreiranje i štampanje odgovarajucih izveštaja
• Lokalno učitavanje i iščitavanje pri brzini od 38.4k baud-a koristeci 307USB interfejs (60m/200ft) ili CONV4USB konvertor (300m/1000ft)
• Podržava više različitih jezika (dostupno na engleskom, španskom, češkom, francuskom, mađarskom, italijanskom, poljskom, portugalskom, ruskom, slovačkom i švedskom)