WinLoad

Softver za učitavanje / download podataka instalatera

WinLoad

Isporuka na čekanju

Softver za učitavanje / download podataka instalatera

• Podržava vezu sa kontrolnim panelom preko GPRS brzinom do 48Kbit/s kroz PCS
• Podržava internet (TCP/IP) komunikaciju. Neophodan je IP100 internet modul.
• Lak za korisničko programiranje i nadzor Magellan, Digiplex EVO i Spectra kontrolnih panela i modula
• Učitavanje / download podataka daljinski kroz standardni modem pri brzini 300k
• Učitavanje / download podataka na licu mesta (lokalno) pri brzini prenosa 57.6k (konzola Magelan), 38.4k (EVO) ili 9.6к (MG5000 i Spectra Serija SP) koristi 307USB interfejs za direktnu vezu (60m) ili CONV4USB Konvertor (300m)
• Nova funkcija za terensko unapređenje firmware-a dozvoljava aplikaciji WinLoad da unapredi
firmware određenih centrala/modula putem 307USB modula ili DNE- CONV4USB
• Izrada i upload/download do 32 spratna plana za Grafica
• Učitavanje slika i melodija u Grafica za specijalne događaje
• Mnoštvo korisnika, grupa i baza podataka
• Kompatabilnost sa mrežnim (PC) bazama podataka
• Štampanje izveštaja i programiranje zona/korisnika