OP 3

Motor za krilne kapije dužine do 3 metra

OP 3

Isporuka na čekanju

Motor za krilne kapije dužine do 3 metra

Motor za krilne kapije dužine do 3 metra - OP 3

 

-Motor za krilne kapije dužine do 3 metra / 200 - 800 kg po krilu
-Zaustavljanje u krajnjim tačkama uz pomoć graničnika
-U kompletu sa motorom isporučuju se lampa, dve daljinske komande i par foto ćelija.