Sigma XT

Konvencionalna centrala za gašenje požara

Sigma XT

Isporuka na čekanju

Konvencionalna centrala za gašenje požara

Sigma XT - Konvencionalna centrala za gašenje požara

 

• Sigma XT je nova generacija konvencionalnih centrala za gašenje požara koja je kompatibilna sa evropskim standardom BS EN12094-1.
• Lako programiranje i laka instalacija čini Sigmu XT idealnim izborom za male i srednje sisteme.

• Podržan standard EN12094-1
• Tri zone detekcije kao standard
• Bilo koja zona ili kombinacija zona može se upoterbiti za aktivaciju
• Podržava do 7 , statusna četvorožilna indikatora
• Podesivo vreme odlaganja sirene
• Podesivo kašnjenje detekcije
• Vreme reakcije po detekciji
• Kompatibilna sa I.S. barijerama
• Podešavanje vremena odlaganja do 60 s u koracima od po 5 s
• Podešavanje vremena trajanja gašenja do 5 min. u koracima od po 5 s
• Tajmeri za odbrojavanje pokazuju vreme do otpuštanja
• Ugrađena kontrola ventilatora