SWV60801

Kompletan prijemnik i predajnik za prenos 8 video signala putem multimode optičkog vlakna 2km

SWV60801

Isporuka na čekanju

Kompletan prijemnik i predajnik za prenos 8 video signala putem multimode optičkog vlakna 2km

Kompletan prijemnik i predajnik za prenos 8 video signala putem multimode optičkog vlakna 2km, dvosmerni kanal za podatke RS-232/422/485, radna temeratura -30 ℃~+75 ℃, fiber konektor ST, video konektor BNC