Контакти

Мрежа от офиси

София

София 1125
бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52, сграда СЕКТРОН
тел.: (02) 919 82
GSM Gate: 0888 444 834
факс: (02) 873 25 76
e-mail: info@sectron.com

Зареди маршрут

За наличности и поръчка на техника:

Инфо център: (02) 919 82 22

GSM Gate: 0888 444 834
e-mail: directsales@sectron.com

Работно време:
Понеделник-Петък, 09:00-18:00

За техническа помощ и сервиз:

тел.: (02) 919 82 82
GSM Gate: 0883 988 282
e-mail: support@sectron.com

Склад Сектрон -Т3

София 
 ул. „Подп. Васил Златарев“ №44А, 

складова база Cargo Partners, рампа № 36.
GSM: +359 884 544 195

Зареди маршрут

Благоевград

Благоевград 2700
ул. „Кръстьо Асенов” 6
тел./факс: (073) 83 10 01
GSM: +359 889 204 340
e-mail: blagoevgrad@sectron.com

Зареди маршрут

Бургас

Бургас 8000

бул. „Транспортна" 13

Бизнес център „Кондоско”, офис „Сектрон”

тел.: (056) 530 808

GSM: 0885 804 370, 0884 114 920

факс: (056) 530 818

e-mail: burgas@sectron.com

Зареди маршрут

Варна

Варна 9000
бул. „Васил Левски” 58
тел.: (052) 699 434

GSM Gate: +359 887 220 136
факс: (052) 699 435
e-mail: varna@sectron.com

Зареди маршрут

Велико Търново

Велико Търново 5005

ул. „Слънце" № 2

тел.: (062) 625 612

GSM: 0882 544 263

e-mail: vturnovo@sectron.com

Зареди маршрут

Плевен

Плевен 5800

ул. „Христо Ботев” 156

тел: (064) 977 533

GSM: 0887 070 454

e-mail: pleven@sectron.com

Зареди маршрут

Пловдив

Пловдив 4027
бул. „Васил Априлов” 130
тел.: (032) 946 404, 946 414
факс: (032) 946 444
e-mail: plovdiv@sectron.com

Зареди маршрут

Русе

Русе 7005

бул. „Липник" № 108

тел.: (082) 526 122

GSM: 0882 748 362

e-mail: ruse@sectron.com

Зареди маршрут

Стара Загора

Стара Загора 6000

ул. „Петър Парчевич” 9 – 11

тел./факс: (042) 605 041

GSM: 0888 674 919

e-mail: stzagora@sectron.com

Зареди маршрут

Северна Македония

СЕКТРОН ДООЕЛ
ул. Васил Ѓоргов бр. 5
1000 Скопје
tel: (+389 2) 329 84 93, 329 84 94, 329 84 95
fax: (+389 2) 322 79 81
e-mail: office@sectron.mk

Зареди маршрут

Сърбия

Sectron d.o.o.
Jurija Gagarina 11 B
11070 Belgrade, Serbia
tel: (+381 11) 22 85 030, 22 85 031, 22 85 032
fax: (+381 11) 22 85 032
e-mail: office@sectron.co.rs 

Зареди маршрут

Черна Гора

Sectron
Cetinjski, Put bb, Citi kvart
Podgorica, Lamela LJ, Monte Negro
tel: (+38 22) 06 71 999
e-mail: office@sectron.me 

Зареди маршрут