Периметрова охрана

Периметровата охрана на големи открити площи е специфична задача, за която се използват различни системи. Те имат за цел да предотвратят проникване в защитавания периметър като засичат евентуалния нарушител и изпращат до центъра за мониторинг информация за нарушението в реално време. Детекцията може да се осъществи по различни начини като специфичните условия на проекта определят кой от тях е най-подходящ.

Често системите за периметрова охрана се състоят от различни комбинации на микровълнови или инфрачервени бариери, PIR детектори за външен монтаж.

Сензорният кабел за регистриране на вибрации е незаменимо решение за обекти с физически заграждения тип мрежа. Ако обектът няма ограда, може да бъде изградена невидима периметрова охрана чрез сензори, които регистрират измененията в електромагнитното поле, генерирано от монтирани под земята кабели.

С цел по-висока сигурност и намаляване на фалшивите аларми съвременните системи за периметрова охрана се интегрират със системи за видеонаблюдение като се използват софтуер и камери с интелигентни функции – „пресичане на виртуална линия“ или „навлизане в охраняема зона“.