филтри

Изчисти филтрите
Назад

Покажи:

MAT™
 KP ELECTRONIC SYSTEMS LTD MAT™
VHF Aлармен предавател
• Работна честота : VHF 137 – 174 Mhz. • Модулация: FM, FSK, PWM• Изходна мощност: 5W • Импеданс: 50 ? BNC конектор. • 4 входа• Програмируеми периодични тестови съобщения• Двучестотен режим на излъчване• Включени в комплектацията захранващи кабели и антена
ATS100
 KP ELECTRONIC SYSTEMS LTD ATS100
Алармен трансмитер
• Модулация: FM, FSK, PWM• Честота : VHF 137 – 174 Mhz/ UHF 410 – 504 Mhz• Изходна мощност: 7W in VHF / 2W in UHF• Импеданс: 50 ? BNC конект
TM-12VHF
Сектрон Електроникс TM-12VHF
VHF Алармен трансмитер
• Ново поколение на алармени радиопредаватели работещи с KP Electronics(LARS) и Electronics Line(KEL) протокол• Честотен обхват: 135-175 MHz• Програмируемо ниво на изходната мощност до 10 W• Възможност за разделяне на предавателя на две независими една от друга групи (предаване на информация от два различни обекта)• Канално отстояние: 12,5/25 KHz• 8 алармени входа• Многочестотен режим на излъчване на алармените сигнали като защита срещу заглушаване на радио канала• Брой работни честоти 8 (1 основна + 7 backup честоти)• Захранване:12Vdc
TM-06UHF
Сектрон Електроникс TM-06UHF
UHF Алармен трансмитер
• Ново поколение на алармени радиопредаватели работещи с KP Electronics(LARS) и Electronics Line(KEL) протокол.• Честотен обхват: 406-504 MHz• Програмируемо ниво на изходната мощност до 10 W• Възможност за разделяне на предавателя на две независими една от друга групи (предаване на информация от два различни обекта).• Канално отстояние: 12,5/25 KHz• 8 алармени входа• Многочестотен режим на излъчване на алармените сигнали като защита срещу заглушаване на радио канала.• Брой работни честоти 8 (1 основна + 7 backup честоти).• Захранване:12Vdc
GP17
Сектрон Електроникс GP17
GPRS комуникационен модул
Комуникационен модул за предаване на данни към два мониторинг центъра (основен и резервен) чрез GPRS преносна среда, с използване на UDP протокол, Формат на доклада: Contact ID, Напълно съвместим с всички алармени системи, използващи протокол Contact IDПрием и обработка на постъпващите събития от приложимите на пазара мониторинг софтуери за наблюдение /POWER LINK, LARS, SAMSON и др./
IPM10L
Сектрон Електроникс IPM10L
LAN Комуникационен модул
IP комуникационния модул е идеално решение за мониторинг там където имаме наличен кабелен Internet. Според конфигурираните параметри IPM10L модула изпраща данни за изходните сигнали /статус събития, аларми и др/ от контролния панел на охранителната система към централната станция през TCP/ IP мрежа. След настройка на мрежата и въвеждане на данните в мониторинг станцията събитията са готови да бъдат изпратени до две различни приемни станции.Модула използва UDP протокол и 128-битово AES криптиране. Ключът за криптиране се променя, така че използван вече ключ никога повече не се използва. Всеки следващ ключ се генерира от реален генератор на случайни числа с база шумовия фон.Предаване на данни по Ethernet – с използване на UDP протокол.• IPM10L осигурява:• Двупосочна криптирана комуникация (AES-128)• Автоматично конфигуриране на мрежови настройки• Дистанционно програмиране• Получаване на събития чрез сериен порт.• Центърът за мониторинг следи дистанционно интегритета на връзката с контролния панел през програмируем период от време (1 - 255 сек.)• Получаване на команди към релейните изходи без нарушаване на предаването на алармените сигнали.• Функция за обновяване на фърмуера• Комуникационни канали:• UDP по Ethernet 10 Mbps, Статичен или динамичен IР адрес• Формат на доклада: Contact ID• Входове:• 8 цифрови входа• 2 аналогови входа с обхват 0~2V• 1 комуникационен вход с DTMF кодиране• 1 Ethernet вход: 10Mbps, RJ-45• Цифрови изходи: 2, товар до ЗА• Сериен порт: 2• Serial 1: за връзка между IPM10L и контролен панел Paradox• Serial 2: за настройване (програмиране) на работните параметри
IPM10R
Сектрон Електроникс IPM10R
Интернет модул
IРМ 10R се свързва към контролен панел на охранителна система и осигурява надеждно предаване на алармените съобщения към два мониторинг центъра (основен и резервен) чрез Ethernet 10Mbps или GPRS преносна среда, с използване на UDP протокол. При отпадане на едната преносна среда, сигналите автоматично се изпращат през другата. Модулът може да се конфигурира за работа като се използва един комуникационен канал - само Ethernet или само GSM/GPRS комуникация. Основни функции на модула:• Изпраща всички събития генерирани от контролния панел.• Свързване чрез сериен порт директно към контролни панели Paradox, а чрез комуникатор към панели на други производители.• Напълно съвместим с всички алармени системи, използващи протокол Contact ID.• Увеличена надеждност на комуникацията чрез изпращане на сигналите от алармения панел чрез използване на два независими метода за комуникация - чрез Ethernet 10 Mbps и безжично, чрез GPRS. Основният (приоритетен) комуникационен канал е Ethernet 10Mbps.• Едновременна работа с 2 мониторинг центъра (сървъра) – основен и резервен.IPM10R осигурява:• Автоматично конфигуриране на мрежови настройки• Дистанционно програмиране (чрез LAN/GPRS мрежа) чрез уеб интерфейс на модула или сървъра• Получаване на събития чрез сериен порт• Контрол на изходите през Internet без това да нарушава алармената комуникация• Функция за обновяване на фърмуера• Комуникационни канали:• UDP по Ethernet 10 Mbps, Статичен или динамичен IР адрес• UDP чрез GPRS, Статичен или динамичен IР адрес• Формат на доклада: Contact ID• Входове:• 8 цифрови входа• 2 аналогови входа с обхват 0~2V• 1 комуникационен вход с DTMF кодиране• 1 Ethernet вход: 10Mbps, RJ-45• Цифрови изходи: 2, товар до ЗА• Сериен порт: 2• Serial 1: за връзка между IPM10R и контролен панел Paradox• Serial 2: за настройване (програмиране) на работните параметри• 128bit AES криптиране - всеки следващ ключ се генерира от реален генератор на случайни числа с база шумовия фон• Тестови сигнали от мониторинг център до контролния панел през програмируем период от време (1 - 255 сек.)• Енергонезависима памет 1Mbit:• Памет за 500 събития от серийния порт• Памет за 200 събития от вход комуникатор• Памет за 16 събития от цифровите входове• Пространство за съхранение на уеб страница• Захранване: 5~35 Vdc, 10mA• Работна температура: - 40°C~ + 85°C
IPM10 Server
Сектрон Електроникс IPM10 Server
Сървър за приемане на сигнали от IPM комуникационни модули

Служи за приемане и обработка на сигналите само от регистрираните в сървъра модули IPM 10, както и за предаване на алармени сигнали към софтуер наблюдение и визуализация (мониторинг софтуер). Съвместим с мониторинг софтуери POWER LINK, LARS, SAMSON и други

RSCD 8
Сектрон Електроникс RSCD 8
Кодер/декодер за сигнално-охранителна радио мрежа
Служи за изграждане на инфраструктура за приемане и препредаване на радиосигнали (алармени сигнали и служебни данни за статуса на обекта) в диапазони 136-174MHz и 403-512MHz. Получените радиосигнали се ретранслират по радиоканал и/или чрез IP мрежа (по кабел или безжично чрез GSM/GPRS), което повишава значително обема и надеждността на предаваната/получена информация. Използват се протоколи LARS и KEL, с възможност за прекодиране на съобщениятаот KEL към LARS.RSCD има вградена опция за филтриране на съобщенията с регулируемо закъснение на филтъра (от 10s до 120s, стъпка 10s), спрямо момента на постъпване на входния радиосигнал.• Интерфейси:• Цифрови радио-входове: 8• Цифрови радио-изходи: 8• Серийни портове: 2• Serial 1: за връзка с мониторинг софтуер.• Serial 2: за връзка с GPRS модем (допълнителна платка като опция).• USB портове: 2• USB1: за архивиране на постъпващата информация.• USB2: за USB GSM модем.• TCP/IP порт: 100 Mbps.• Индивидуални параметри за всеки един от входовете/изходите:• Системен адрес.• Контрол по четност/нечетност.• Брой повторения на пакета.• Закъснение при ретранслиране (стъпка 20ms.)• Филтър по тип на съобщенията – оригинал или репитер,• Ретранслиране на съобщенията като оригинал или репитер.• Прекодиране на системния адрес като„backup” системен адрес.• Захранване: 12Vdc, 200 mA.• Tемпературен обхват: - 40°C до + 85°C.
SAMSON
 KP ELECTRONIC SYSTEMS LTD SAMSON
Софтуер за централизиран алармен мониторинг
 KP ELECTRONIC SYSTEMS LTD CAB248
Кабел за връзка между RSINT и MAT-VHF трансмитер
 KP ELECTRONIC SYSTEMS LTD RSINT
Програматор за обектови предаватели тип ATS100