филтри

Изчисти филтрите
Назад

Покажи:

MAT™
 KP ELECTRONIC SYSTEMS LTD MAT™
VHF Aлармен предавател
• Работна честота : VHF 137 – 174 Mhz. • Модулация: FM, FSK, PWM • Изходна мощност: 5W • Импеданс: 50 Ω BNC конектор. • 4 входа • Програмируеми периодични тестови съобщения • Двучестотен режим на излъчване • Включени в комплектацията захранващи кабели и антена
ATS100
 KP ELECTRONIC SYSTEMS LTD ATS100
Алармен трансмитер
• Модулация: FM, FSK, PWM • Честота : VHF 137 – 174 Mhz/ UHF 410 – 504 Mhz • Изходна мощност: 7W in VHF / 2W in UHF • Импеданс: 50 Ω BNC конект
TM-12VHF
Сектрон Електроникс TM-12VHF
VHF Алармен трансмитер
• Ново поколение на алармени радиопредаватели работещи с KP Electronics(LARS) и Electronics Line(KEL) протокол • Честотен обхват: 135-175 MHz • Програмируемо ниво на изходната мощност до 10 W • Възможност за разделяне на предавателя на две независими една от друга групи (предаване на информация от два различни обекта) • Канално отстояние: 12,5/25 KHz • 8 алармени входа • Многочестотен режим на излъчване на алармените сигнали като защита срещу заглушаване на радио канала • Брой работни честоти 8 (1 основна + 7 backup честоти) • Захранване:12Vdc
TM-06UHF
Сектрон Електроникс TM-06UHF
UHF Алармен трансмитер
• Ново поколение на алармени радиопредаватели работещи с KP Electronics(LARS) и Electronics Line(KEL) протокол. • Честотен обхват: 406-504 MHz • Програмируемо ниво на изходната мощност до 10 W • Възможност за разделяне на предавателя на две независими една от друга групи (предаване на информация от два различни обекта). • Канално отстояние: 12,5/25 KHz • 8 алармени входа • Многочестотен режим на излъчване на алармените сигнали като защита срещу заглушаване на радио канала. • Брой работни честоти 8 (1 основна + 7 backup честоти). • Захранване:12Vdc
GP17
Сектрон Електроникс GP17
GPRS комуникационен модул
Комуникационен модул за предаване на данни към два мониторинг центъра (основен и резервен) чрез GPRS преносна среда, с използване на UDP протокол, Формат на доклада: Contact ID, Напълно съвместим с всички алармени системи, използващи протокол Contact ID Прием и обработка на постъпващите събития от приложимите на пазара мониторинг софтуери за наблюдение /POWER LINK, LARS, SAMSON и др./
IPM10L
Сектрон Електроникс IPM10L
LAN Комуникационен модул
IP комуникационния модул е идеално решение за мониторинг там където имаме наличен кабелен Internet. Според конфигурираните параметри IPM10L модула изпраща данни за изходните сигнали /статус събития, аларми и др/ от контролния панел на охранителната система към централната станция през TCP/ IP мрежа. След настройка на мрежата и въвеждане на данните в мониторинг станцията събитията са готови да бъдат изпратени до две различни приемни станции. Модула използва UDP протокол и 128-битово AES криптиране. Ключът за криптиране се променя, така че използван вече ключ никога повече не се използва. Всеки следващ ключ се генерира от реален генератор на случайни числа с база шумовия фон. Предаване на данни по Ethernet – с използване на UDP протокол. • IPM10L осигурява: • Двупосочна криптирана комуникация (AES-128) • Автоматично конфигуриране на мрежови настройки • Дистанционно програмиране • Получаване на събития чрез сериен порт. • Центърът за мониторинг следи дистанционно интегритета на връзката с контролния панел през програмируем период от време (1 - 255 сек.) • Получаване на команди към релейните изходи без нарушаване на предаването на алармените сигнали. • Функция за обновяване на фърмуера • Комуникационни канали: • UDP по Ethernet 10 Mbps, Статичен или динамичен IР адрес • Формат на доклада: Contact ID • Входове: • 8 цифрови входа • 2 аналогови входа с обхват 0~2V • 1 комуникационен вход с DTMF кодиране • 1 Ethernet вход: 10Mbps, RJ-45 • Цифрови изходи: 2, товар до ЗА • Сериен порт: 2 • Serial 1: за връзка между IPM10L и контролен панел Paradox • Serial 2: за настройване (програмиране) на работните параметри
IPM10R
Сектрон Електроникс IPM10R
Интернет модул
IРМ 10R се свързва към контролен панел на охранителна система и осигурява надеждно предаване на алармените съобщения към два мониторинг центъра (основен и резервен) чрез Ethernet 10Mbps или GPRS преносна среда, с използване на UDP протокол. При отпадане на едната преносна среда, сигналите автоматично се изпращат през другата. Модулът може да се конфигурира за работа като се използва един комуникационен канал - само Ethernet или само GSM/GPRS комуникация. Основни функции на модула: • Изпраща всички събития генерирани от контролния панел. • Свързване чрез сериен порт директно към контролни панели Paradox, а чрез комуникатор към панели на други производители. • Напълно съвместим с всички алармени системи, използващи протокол Contact ID. • Увеличена надеждност на комуникацията чрез изпращане на сигналите от алармения панел чрез използване на два независими метода за комуникация - чрез Ethernet 10 Mbps и безжично, чрез GPRS. Основният (приоритетен) комуникационен канал е Ethernet 10Mbps. • Едновременна работа с 2 мониторинг центъра (сървъра) – основен и резервен. IPM10R осигурява: • Автоматично конфигуриране на мрежови настройки • Дистанционно програмиране (чрез LAN/GPRS мрежа) чрез уеб интерфейс на модула или сървъра • Получаване на събития чрез сериен порт • Контрол на изходите през Internet без това да нарушава алармената комуникация • Функция за обновяване на фърмуера • Комуникационни канали: • UDP по Ethernet 10 Mbps, Статичен или динамичен IР адрес • UDP чрез GPRS, Статичен или динамичен IР адрес • Формат на доклада: Contact ID • Входове: • 8 цифрови входа • 2 аналогови входа с обхват 0~2V • 1 комуникационен вход с DTMF кодиране • 1 Ethernet вход: 10Mbps, RJ-45 • Цифрови изходи: 2, товар до ЗА • Сериен порт: 2 • Serial 1: за връзка между IPM10R и контролен панел Paradox • Serial 2: за настройване (програмиране) на работните параметри • 128bit AES криптиране - всеки следващ ключ се генерира от реален генератор на случайни числа с база шумовия фон • Тестови сигнали от мониторинг център до контролния панел през програмируем период от време (1 - 255 сек.) • Енергонезависима памет 1Mbit: • Памет за 500 събития от серийния порт • Памет за 200 събития от вход комуникатор • Памет за 16 събития от цифровите входове • Пространство за съхранение на уеб страница • Захранване: 5~35 Vdc, 10mA • Работна температура: - 40°C~ + 85°C
IPM10 Server
Сектрон Електроникс IPM10 Server
Сървър за приемане на сигнали от IPM комуникационни модули
Служи за приемане и обработка на сигналите само от регистрираните в сървъра модули IPM 10, както и за предаване на алармени сигнали към софтуер наблюдение и визуализация (мониторинг софтуер). Съвместим с мониторинг софтуери POWER LINK, LARS, SAMSON и др. Сървърът има следните административни функционални възможности: • Регистриране на IP модул • Информация за регистрираните модули • Изтриване на модул • Програмиране на модули • Активиране на изходите на IP модули Чрез HTTP сървъра е възможно настройване на работните параметри на сървъра, а така също и управление на IP модулите. Управление на регистрираните IP модули: През web browser е необходимо да се отвори HTTP сървъра за управление на модулите. Сървърът извежда списък на регистрираните модули. Номерът на модула (ID номер) е хипер-връзка към страница съдържаща информация за него, която включва: • HexId – идентификационен номер на модула в шестнадесетичен формат • IP – текущ IP адрес и порт на модула • Serial number – фабричен номер на модула • Duplication history size - брой дублирани пакети от модула • Last CLK timestamp – текущо време на модула • Last CLK delta – делта на времето между сървъра и модула • Радио-бутони за управление на цифровите изходи на модула • За достъп до сървъра е необходимо да се зададе потребителско име и парола. • Криптиране: Изпълнението на функционалността по кодиране на сигналите се базира на стандарта AES, с използване на предоставения от Java SDK Crypto API. • Сървърът е изцяло изпълнен на Java, с изключение на драйвера за серийния порт, който представлява споделена библиотека (DYL, SO, DLL), която има портове за Mac OS X, Linux, Windows. • С тази конфигурация сървърът успешно функционира върху споменатите операционни системи. • Преди да започне инсталацията на сървъра е необходимо се инсталира Microsoft .net Framework 4.0.
RSCD 8
Сектрон Електроникс RSCD 8
Кодер/декодер за сигнално-охранителна радио мрежа
Служи за изграждане на инфраструктура за приемане и препредаване на радиосигнали (алармени сигнали и служебни данни за статуса на обекта) в диапазони 136-174MHz и 403-512MHz. Получените радиосигнали се ретранслират по радиоканал и/или чрез IP мрежа (по кабел или безжично чрез GSM/GPRS), което повишава значително обема и надеждността на предаваната/получена информация. Използват се протоколи LARS и KEL, с възможност за прекодиране на съобщенията от KEL към LARS. RSCD има вградена опция за филтриране на съобщенията с регулируемо закъснение на филтъра (от 10s до 120s, стъпка 10s), спрямо момента на постъпване на входния радиосигнал. • Интерфейси: • Цифрови радио-входове: 8 • Цифрови радио-изходи: 8 • Серийни портове: 2 • Serial 1: за връзка с мониторинг софтуер. • Serial 2: за връзка с GPRS модем (допълнителна платка като опция). • USB портове: 2 • USB1: за архивиране на постъпващата информация. • USB2: за USB GSM модем. • TCP/IP порт: 100 Mbps. • Индивидуални параметри за всеки един от входовете/изходите: • Системен адрес. • Контрол по четност/нечетност. • Брой повторения на пакета. • Закъснение при ретранслиране (стъпка 20ms.) • Филтър по тип на съобщенията – оригинал или репитер, • Ретранслиране на съобщенията като оригинал или репитер. • Прекодиране на системния адрес като„backup” системен адрес. • Захранване: 12Vdc, 200 mA. • Tемпературен обхват: - 40°C до + 85°C.
SAMSON
 KP ELECTRONIC SYSTEMS LTD SAMSON
Софтуер за централизиран алармен мониторинг
 KP ELECTRONIC SYSTEMS LTD CAB248
Кабел за връзка между RSINT и MAT-VHF трансмитер
 KP ELECTRONIC SYSTEMS LTD RSINT
Програматор за обектови предаватели тип ATS100