Академия

Курсове по Наредба 8121з-1100 и Регламент ЕО 304/2008 през април и май 2022

picture
Харесай Сподели Туит

Уважаеми колеги и партньори,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че фирма „Сектрон” съвместно с Център за професионално обучение към СОТ 161 обявява курсове за първоначално обучение / ресертифициране по чл. 6, т.1/ т.2 от Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. -"Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове." и чл.2, ал.2 от Регламент ЕО 304/2008 – дейности свързани с монтаж, поддръжка или сервизно обслужване на системи съдържащи флуорирани парникови газове. 

Курсовете ще се провеждат при строги мерки срещу разпространението на COVID-19 в малки групи при спазване на изискванията за необходимата дистанция в учебните зали.

Всички курсистите са задължени да носят предпазни маска през цялото време докато са на закрито и да спазват всички препоръки за безопасност, с които ще бъдат запознати в началото на курса.

Предвид динамичната обстановка в страната си запазваме правото да променим датите, мястото или изискванията към курсистите в кратки срокове.

Към момента занятията са планирани да бъдат проведени в Учебния център на СОТ 161 на адрес: гр. София, Гара Искър, ул. „5004“ №2

Датите и мястото на курсовете ще бъдат препотвърдени 1 седмица преди започването им. 

Тип на обучението

Курс за поддръжка и обслужване на системи съдържащи флуорирани парникови газове

Опреснителен курс по Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. 

Курс за първоначално обучение по Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г.

Този курс е необходим за  сертификация по смисъла на чл.2, ал.2 от Регламент ЕО 304/2008 – дейности свързани с монтаж, поддръжка или сервизно обслужване на системи съдържащи флуорирани парникови газове.

Пълна информация за процедурата по издаване на разрешително може да откриете в т.5 Документи за правоспособност (сертификати) за работа със системи, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове на уеб сайта на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Курсът е създаден за всички притежатели на удостоверения за завършен курс по Наредбата за поддържане на пожароизвестителни системи, чиято валидност от 5 години изтича. След изтичането им е необходимо да изкарат опреснителен курс, за да получат ново удостоверение, което също ще бъде с валидност 5 години

Този курс е необходим за всеки инсталатор или фирма, която желае да кандидатства за лиценз за упражняване на дейности по "Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове."

Стартира на:

13 април 2022 г.

15 април 2022 г. 

10 май 2022 г.

Продължителност на обучението

2 дни

4 дни

10 дни

Необходими документи:

 Попълване на регистрационна форма и превод на сумата за курса.

 

 Копие от диплома за завършено образовани (минимум средно)

 1бр снимка паспортен формат

 Копие от удостверение за завършен първоначален курс по чл.6 т.1 на Наредба 8121-1100

Медицинска бележка от личен лекар, че курсиста е клинично здрав.

 Попълване на регистрационна форма и превод на сумата за курса.

 Копие от диплома за завършено образовани (минимум средно)

 1бр снимка паспортен формат

Медицинска бележка от личен лекар, че курсиста е клинично здрав.

 Попълване на регистрационна форма и превод на сумата за курса.

 

Записване

Желаещите да участват в курса е необходимо да попълнят регистрационната форма от линка за съответната дата и да заплатят таксата му по изпратената в последствие проформа фактура

Желаещите да участват в курса е необходимо да попълнят регистрационната форма от линка за съответната дата и да заплатят таксата му по изпратената в последствие проформа фактура

Желаещите да участват в курса е необходимо да попълнят регистрационната форма от линка за съответната дата и да заплатят таксата му по изпратената в последствие проформа фактура

13 април 2022 г.

15 април 2022 г. 

10 май 2022 г.

Цена на курса

Цената за обучение на 1 курсист е 350 лв.

Цена за обучение на 1 курсист е - 520 лв. без ДДС.

 

Цената за обучение на 1 курсист е  990 лв. без ДДС.

При 2-а или повече кандидати цената е 950 без ДДС.

 

Такса за изпит

В цената за обучението не е включена такса за провеждане на изпита, определена от АМВР, в размер на 20 лв.

Таксата за изпита се заплаща по сметка на  АМВР след приключване на обучението.

В цената за обучението не е включена такса за провеждане на изпита, определена от АМВР, в размер на 30 лв. без ДДС.

 

Таксата за изпита е изискуема заедно с таксата за обучението.

В цената за обучението не е включена такса за провеждане на изпита, определена от АМВР, в размер на 30 лв. без ДДС.

 

Таксата за изпита е изискуема заедно с таксата за обучението.

След записване в регистрационната форма в рамките на 3 работни дни ще получите проформа фактура, по която да извършите плащане за да гарантирате мястото си на курса. Сумата се превежда по банковата сметка на Сектрон ООД, като в описание запишете номера на проформа фактурата ви и/или вида на курса,който плащате- "Начален", "Опреснителен" или "Парникови газове".

Сектрон ООД
BIC : RZBBBGSF
Банка: Райфайзен Банк АД
ЕИК: 831144177
IBAN: BG59RZBB91551060293012

Място на провеждане

 

Занятията се провеждат всеки ден включително събота и неделя м/у 9:00 и 18:00ч. в сградата на Център за професионално обучение към СОТ 161 на следния адрес: гр. София, ул. „5004“ №2 от преподаватели от Академията на МВР. 

Фирма „Сектрон” си запазва правото да промени датата на стартиране на курса до набиране на минимален брой курсисти или при промяна в условията за провеждане на обучения съгласно противоепидемиологичните изисквания на РЗИ и МЗ.

Дата и час: 15.04.2022
Зала: Централен офис "Сектрон"
Капацитет: места