Академия

Oбучение на тема Домашна Автоматизация

picture
Сподели Туит

Темите за разглеждане ще бъдат:

1. Въведение в домашната автоматизация: Преглед на съществуващите технологии и платформи.
2. Демонстрация на оборудването в специалната ни зала.
3. Интелигентно осветление и контрол на ел. уредите: Техники за създаване на енергийно ефективни, адаптивни среди. Създаване на сценарии и въвеждане в общите характеристики на всички устройства предлагани от Сектрон.
4. Системи за сигурност и наблюдение: Настройка и управление на усъвършенствани решения за сигурност.
5. Практически проекти: Сценарии от реалния свят за прилагане на концепции.

Дата и час: 05.10.23
Зала: Централен офис на Сектрон
Капацитет: места