KEP-2

Слушалка за връзка към микрофон

KEP-2

Очаква доставка

Слушалка за връзка към микрофон

Съвместим с модели: ТК-2202Е; ТК-3202Е; ТК-3202Е3; TK-2206M; TK-3206M; TK-3206M3; TK-2160M; TK-3160M; TK-3160M2; TK-3160M3; TK-2170M; TK-3170M; TK-3170M3;