MURENA PLUS 24

Микровълнов детектор 24м

MURENA PLUS 24

Очаква доставка

Микровълнов детектор 24м

Микровълнов детектор 24м. RS485 сериен порт. Настройката на параметрите на детектора се извършва посредством механични превклюватели или софтуерен пакет WAVE-TEST 2.0. Създава защита на област от 36 ° в хоризонтална равнина и 18 ° във вертикална равнина.