MURENA PLUS CURTAIN

Микровълнов детектор 12м с поле на детекция тип "завеса"

MURENA PLUS CURTAIN

Очаква доставка

Микровълнов детектор 12м с поле на детекция тип "завеса"

Микровълнов детектор 12м с поле на детекция тип "завеса". Използва Fuzzy Logic анализ. Настройката на параметрите на детектора се извършва посредством механични превключватели или чрез софтуера WAVE-TEST 2.0. Създава защита на област от 15° в хоризонтална равнина и 90° във вертикална равнина. Разполага с релейни изходи и RS-485 сериен порт