EK-WL8-EXP

Разширителен модул - експандър за хибридна безжична пожароизвестителна система Ekho

EK-WL8-EXP

Очаква доставка

Разширителен модул - експандър за хибридна безжична пожароизвестителна система Ekho

Разширителния модул EK-WL8-EXP увеличава покритието на Ekho Предавателя EK-WL8-TRH позволявайки използването на системата в големи сгради и трудни безжични среди. Използването на множество Разширителни модули в Mesh структура осигурява решение за изграждането на големи, комплексни системи.

Поддържа "Mesh network" при използване на два или повече експандъра.

Разширителния модул предава информацията от интелигентните устройства към Предавателя чрез двупосочен радиокомуникационен протокол. Системните параметри се програмират в Разширителния модул чрез RS232 интерфейс. Корпусът на Разширителния модул е IP68 защитен, което го прави подходящ за монтаж във влажна среда или навън. В допълнение двете ортогонални антени намаляват затихването на сигнала и осигуряват надеждна радио комуникация.

 • Двупосочна безжична комуникация
 • Използва се за увеличаване нивото на сигнала или предаване на сигнала на по-далечно разстояние.
 • Изисква допълнително захранване (24 dc)
 • Поддържа "Mesh network" при използване на два или повече експандъра
 • Експандъра осъществява двупосочна комуникация, разполага с автоматична настройка и корекция в зависимост от нивото на сигнала
 • Системата позволява свързването на до 126 експандъра /безжични устройства към 1 транслатор
 • Сертифициран по EN54-18, ЕN54-25
 • Автоматична промяна на използвания комуникационен канал
 • Висока надеждност и чувствителност
 • Лесна настройка на устройството на място
 • Лесно и ценово ефективно разширение на съществуващи жични системи