EK-WL8-TRH

Безжичен модул Предавател (транслаторен модул)

EK-WL8-TRH

Очаква доставка

Безжичен модул Предавател (транслаторен модул)

EK-WL8-TRH е интелигентен Предавател(транслаторен модул) опосредстващ връзката между жичния пожароизвестителен контролен панел и безжичните устройства. Напълно съвместим с Hochiki ESP?протокола, модула позволява интелигентните безжични пожароизвестителни устройства и модули да се свържат към стандартна жична пожароизвестителна система. Предавателния модул позволява свързване на до 126 безжични устройства – разширители и пожароизвестителни детектори и сирени към адресния кръг. Множество Транслатор модули могат да бъдат използвани в една система до запълване на свободните адреси в адресния кръг и захранващият му капацитет.

Предавателя включва изолатор на късо съединение на веригата и OLED дисплей, за да позволи лесното програмиране на място.

 Всяко безжично устройство заема адрес от адресния кръг. Системните параметри на Предавателя се програмират чрез връзка с компютър. Предавателя автоматично управлява мощността на излъчване на всеки безжичен модул, в зависимосто от качеството на комуникация с него.

В допълнение двете ортогонални антени на EK-WL8-TRH намаляват затихването на сигнала и осигуряват надеждна радио комуникация.

 •  Захранва се от адресния кръг
 • Позволява свързването на до 126 експандера (разширителни модули) или безжични пожароизвестителни устройства
 • Транслаторът осъществява двупосочна комуникация по 6 комуникационни канала с автоматична настройка и корекция в зависимост от нивото на сигнала
 • Притежава интегриран изолатор на късо и OLED графичен дисплей за лесно програмиране
 • Сертифициран по EN54-17, EN54-18, ЕN54-25
 • Двупосочна безжична комуникиция
 • Самостоятелно насройва и оптимизира честотата и амплитудата на безжичната комуникация
 • Автоматична промяна на използвания комуникационен канал
 • Висока надеждност и чувствителност
 • Лесна настройка на устройството на място
 • Лесно и ценово ефективно разширение на съществуващи жични системи