Ekho

Хибридна безжична адресируема пожароизвестителна система

Ekho

Очаква доставка

Хибридна безжична адресируема пожароизвестителна система

 • Ekho е хибридна безжична адресируема пожароизвестителна система на Hochiki  предназначена за използване в обекти, където окабеляването е трудно или невъзможно, паметници на културата, временни инсталации и други сценарии за пожароизвестителни системи.
 • Системата работи под Hochiki ESP протокол, което позволява използването на адресируем контролен панел поддържащ този протокол – Hochiki Latitude, Kentec -Taktis, NSC - Solution F1/F2
 • Хибридна система означава, че може в рамките на 1 адресируем контур да бъдат използвани стандартни жични детектори Hochiki, а на местата, където е необходимо безжично решение се свързва предавател EK-WL8-TRH (жично на контура) и разширител EK-WL8-EXP (безжично), към които могат да се свържат до 126 безжични устройства
 • Максимален брой устройствана контура: 127
 • Всяко устройство заема адрес (включително транслатора и разширителя)
 • При необходимост от увеличаване разстоянието на предаване на сигнала се използват разширителни модули
 • Разстоянието между транслатор и разширител може да бъде до 2000м * и 1200м * между разширител и детектор (Разстоянията са в отворено пространство)
 • За използване на "Mesh network" е необходимо наличието на поне 2 разширителя
 • Работна честота - 868-870 MHz
 • Преди проектиране, инсталиране и дори офериране на безжична система е необходимо да се направи обследване на сигнала на местата, на които предстои да се разположат транслаторите и детекторите
 • За получаване на необходимното за тестване на сигнала оборудване се обърнете към регионален офис на Сектрон или Вашият акаунт мениджър.