A30XZR

Релейна основа 12V за конвенционални пожароизвестителни детектори

A30XZR

Ограничена наличност

Релейна основа 12V за конвенционални пожароизвестителни детектори

Релейна основа 12V за конвенционални пожароизвестителни детектори